Jak napisać biznesplan

TEMATYKA SZKOLENIA

Budowa biznes planu

1. STRESZCZENIE

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

• Nazwa i forma prawna

• Przedmiot działalności

• Siedziba

• Charakterystyka właścicieli

3. ANALIZA SWOT

• Mocne strony

• Słabe strony

• Szanse

• Zagrożenia

4. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

• Cele krótkoterminowe

• Cele długoterminowe

5. PLAN MARKETINGOWY

• Produkt

• Odbiorcy

• Konkurenci

• Ceny

• Dystrybucja

• Promocja

6. PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

• Technologia

• Nakłady inwestycyjne

• Źródła finansowania inwestycji

• Plan ilościowy produkcji

• Zaopatrzenie

• Ochrona środowiska

7. PLAN ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA

• Schemat organizacyjny

• Zasady zarządzania

8. PLAN ZATRUDNIENIA

• Struktura zatrudnienia

• Płace

9. HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ

10. PLAN FINANSOWY

• Plan przychodów

• Plan kosztów

• Plan rachunku wyników

• Plan nakładów inwestycyjnych

• Plan przypływów pieniężnych

11. OCENA FINANSOWA

ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH – 10

CENA – 150 zł *

*minimalna liczba uczestników – 5 osób

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close